×

KOŠÍK

FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Blog - Aká je bratislavská voda?

Aká je bratislavská voda?

/ / Voda
Bratislavská voda
To, čo sme dostali od prírody a zdedili po našich predkoch je jedinečné. To, ako s týmto darom nakladáme už také jedinečné nie je.
Bratislava má jednu z najlepších vôd v Európe. Napríklad blízka Viedeň také šťastie nemá. Nie že by mali vodu menej kvalitnú, ale tú ich musia z kvalitných zdrojov privádzať dvoma hlavnými potrubiami až zo vzdialenosti 120 a 160 km. Bratislavská voda je vraj zmes vody z Čierneho lesa, kde pramení Dunaj a vôd švajčiarskych a rakúskych Álp, kde pramení a nimi preteká rieka Inn, najväčší prítok Dunaja. Táto voda preteká cez štvrtohorné aluviálne (alúvium – obdobie mladších naplavenín) naplaveniny.
Tie začínajú pod obcou Devín. Filtrácia riečnej vody k zdrojom, z ktorých vodu čerpáme, je veľmi pomalá. Pri rýchlosti 30 až 120 cm/deň dorazí z koryta rieky cez vodonosné štrkopieskové prostredie k vodnému zdroju za 4 až 5 mesiacov. A to je dôvod, prečo býva voda v lete najchladnejšia.
Všetka bratislavská voda je podzemná. Jej zloženie je výnimočné. Vzhľadom na jej rovnaký charakter sa voda líši podľa konkrétneho zdroja iba minimálne. Tiež na ceste k spotrebiteľovi sa voda z rôznych zdrojov môže miešať.
Obsahuje asi 60 mg/l vápnika a 20 mg/l horčíka, čo je pre zdravie takmer optimálna hodnota. Tiež iba okolo 10 mg/l (norma je do 50 mg/l) dusičnanov, čím takmer spĺňa hraničnú hodnotu pre vodu dojčenskú (10 mg/l). Nízky obsah arzénu a mnohých škodlivých látok z nej robí často krát vodu lepšiu ako tú, ktorú si kúpite zabalenú v obchodoch.

Jednoducho povedané vodu v Bratislave máme fantastickú.

Jej vlastnosti a mikrobiologická čistota umožňujú vodu dezinfikovať iba minimálnym množstvom chémie. Používa sa plynný chlór, chlornan draselný alebo pri dlhších vodovodných tratiach chlórdioxid. Tieto chemikálie bratislavská voda ako taká nepotrebuje. Zabezpečuje sa nimi kvalita vody na trase potrubiami za spotrebiteľom, proti druhotnému znečisteniu.
Filter na Vodu AQ 5300 filtrácia

Obrázok zobrazuje možnosti znečistenia dodávky. Bratislavská voda trpí hlavne dodávkou a úpravou vody.

Je zrejmé, že problémom bratislavskej vody nie je bratislavská voda ale jej rozvody. Bratislavská voda má smolu. Je totiž pre oligarchov zaujímavý biznis. V zákulisných bojoch a odčerpávaní finančných zdrojov, ktoré v účtoch za vodu platíme my všetci, nezostáva veľa síl a prostriedkov napríklad na rekonštrukciu starých rozvodov, ktoré nie sú v najlepšej kondícii.

Zdroje bratislavskej vody

Aké zdroje Bratislava využíva? Keď najstarší vodný zdroj (VZ) Sihoť, ktorý je v prevádzke od roku 1886 prestal kapacitne stíhať, bol v roku 1966 odovzdaný do prevádzky nový VZ Podunajské Biskupice. Tento zdroj bol v prevádzke necelých 6 rokov, keď bol v roku 1971 rozhodnutím mestského hygienika odstavený pre vysoký obsah fenolov. Hydrogeologickým prieskumom sa zistilo, že zdrojom znečistenia je rafinéria Slovnaft. Podobne dopadol aj VZ Kapitulské pole. Prvá studňa bola vykopaná v roku 1965. Ďalšie studne boli vŕtané a ich výdatnosť sa postupom času znižovala. Aj preto boli v roku 1989 dobudované nové širokopriemerové vŕtané studne. Práve v tomto čase k nám dorazil pozdrav od rakúskych priateľov v podobe ekologickej havárie v priemyselnom parku v obci Wolfstahl v areáli výrobne náterových hmôt. Bratislava tak prišla o ďalší vodárenský zdroj. Aj v týchto súvislostiach sú úvahy o ropovode cez Žitný ostrov šokujúce – kam až môže chamtivosť zbohatlíkov a ich politických poskokov zájsť.
V súčasnosti má Bratislava okrem uvedených VZ aj VZ Sedláčkov ostrov, vodné zdroje Rusovce, Čunovo, Kalinkovo, Šamorín a VZ Rusovce – Ostrovné lúčky – Mokraď. Posledný menovaný je našim najväčším VZ. Je aj jediný, kde sa voda upravuje. Odstraňuje sa z nej mangán. Dobrá správa je, že mangán ak by aj ostával v pôvodnom množstve – 0,1mg/l (norma je do 0,05mg/l) nepredstavuje žiadne zdravotné riziko. Tak ako napríklad železo aj mangán sa z vody odstraňuje, pretože môže mať vplyv na chuť vody, zanechávať škvrny na prádle, keramike… ale neohrozuje zdravie. Vodné zdroje sú samozrejme závislé od Dunaja. No vďaka tomu, že ich môžeme kombinovať v zásade Bratislava nie je ohrozená v suchách pri nízkej hladine Dunaja alebo naopak pri povodniach.

Pohár Vody

Akú vodu pijete vy?

To, akú vodu pijete konkrétne vy, na Vašej adrese sa dá zistiť iba rozborom. Pravdou je, že bratislavská voda sa vzhľadom na rovnaký charakter – pridunajské vodné zdroje, líši iba minimálne. Voda je distribuovaná z vodných zdrojov do čerpacích staníc. Odtiaľ sa čerpá do podzemných vodojemov, ktoré zabezpečujú správnu teplotu vody. Z vodojemov ide voda gravitáciou do distribučnej siete a z nej do prípojok. Viac informácií o kvalite vody zistíte na stránke BVS, kde si do dialógového okienka zadáte oblasť, ktorá Vás zaujíma, napríklad: „Bratislava, Ružinov“.
BVS, a.s. zodpovedá za kvalitu vody po napojenie sa na vodovodnú sieť (po prípojku). Nezodpovedá za vnútorné rozvody zákazníka. Prípojku a vnútorné rozvody prevádzkuje vlastník resp. správca objektu.
Kontrolu vody v Bratislave vykonáva BVS a.s. viackrát v zmysle príslušného nariadenia vlády od zdroja vody, cez čerpaciu stanicu, vodojem až ku konečnému užívateľovi. Ak je niekde kumulácia vody (napr. vyrovnávací vodojem, vyrovnávacia nádrž…), tak rozbory sa robia aj tam.

Pozor: Teplá voda nie je voda určená na pitné účely. Je to voda úžitková.

Studne a kvalita vody

Ako je na tom kvalita vody v studniach bratislavského kraja? Žiadna sláva. Pri poslednom rozbore (rozbor sa robil iba na tvrdosť vody a množstvo dusičnanov a dusitanov) v roku 2014 zo 742 vzoriek bol prekročený obsah dusičnanov v 153 studniach a dusitanov v 6. Napríklad zo šiestich vajnorských studní realizovanou metódou nedetekovali dusičnany v 3 vzorkách (to samozrejme znamená že vyhoveli), v jednej bolo 28, druhej 50 a tretej 136 mg/l. Takže kvalita vody v studniach sa líši od studni k studni. Viac informácií nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva pod nadpisom informácie na lište vľavo pod heslom pitná voda.
Pôvodne som chcel písať iba o vlastnostiach jedného produktu – o bratislavskej vode. Voda je netradičný tovar, ale hodnotiť sa dá rovnako ako akýkoľvek iný produkt. Odmeraním jej skutočných vlastností. Bohužiaľ na rozdiel od voľného trhu napríklad s televízormi, kvalitu vody ovplyvňujú aj lobistické skupiny cez politikov. A verte že nie pozitívne.
Ako sú na tom s kvalitou balené vody? Sú lepšie ako voda z vodovodu? Dozviete sa nabudúce.
Na zdravie.
TOP